Warning: session_start(): open(/opt/alt/php56/var/lib/php/session/sess_c1ig6orepvfklu1imrnj67rt15, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/sehrisak/public_html/index.php on line 0
Sosyal Güvenlik Uzmanı - MALULEN EMEKLİLİK VE ŞARTLARI

MALULEN EMEKLİLİK VE ŞARTLARI

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen Emeklilik Nedir?

Kimi zaman iş hayatının zorlu koşulları kimi zaman da çağımızın çeşitli hastalıkları nedeniyle meslekte çalışma ve kazanma gücü kaybedilebilmektedir. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde bu tür riskler göz önünde bulundurularak, aşağıda açıklanan çeşitli koşulların sağlanması durumunda yaş şartı aranmaksızın malulen emekli olma hakkı sağlanmaktadır.

Malulen emeklilik hakkı hem 4A (SSK), hem 4B (Bağ-Kur), hem de 4C (Emekli Sandığı) statüsünde çalışanlar için tanınmış olup herhangi bir iş kazası, hastalık ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün kaybedilmesi durumunda bireylerin sosyal güvenlik şemsiyesi altında kalmaları adına son derece önemli bir kavramdır.

Malulen emeklilik maaşları ne kadar? Malulen emeklilik şartları 2019

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek birtakım şartlara bağlanmıştır:

  1. Çalışma gücünde %60 kayıp

Sigortalının çalışma gücü kaybının yetkili sağlık kurullarınca değerlendirilmesi ve bu kaybın en az %60 oranında olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş olması gerekir.

  1. Talep tarihi itibariyle en az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 1800 gün ödenmiş prim bulunması veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olunması durumunda sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekir.
  2. Talep tarihi itibariyle işten ayrılmış olunmalı ve prim borcu bulunmamalıdır.

Bununla birlikte sayılan şartlardan birinin tek başına sağlanması yetmemektedir. Örneğin sigortalının geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücü kaybının en az %60 oranında olduğu, ilgili sağlık kurulunca ortaya konsa dahi prim ödeme gün sayısında eksiklik olması durumunda malullük aylığı bağlanamayacaktır. Talepte bulunan sigortalının başvuru tarihi itibariyle 1800 gün ödenmiş primi olmaması halinde yasal olarak borçlanma yapabileceği sürenin (askerlik borçlanması, doğum borçlanması vb.) bulunup bulunmadığı, borçlanılacak sürenin dahil edilmesi halinde 1800 günün tamamlanıp tamamlanamayacağı kontrol edilir.

Malulen emeklilik şartları nelerdir?

Malulen Emeklilik İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Malullük sigortasından yararlanmak isteyen sigortalıların öncelikle bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğüne başvurarak ilgili sağlık kuruluşuna sevk işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Böylece maluliyet aylığı talebinde bulunan kişinin, ilgili mevzuat kapsamında gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolü sağlanır. Doğrudan sağlık kuruluşlarına yapılacak başvuru, zaman ve emek kaybına neden olacaktır.

Bununla birlikte yetkili sağlık kuruluşlarından alınan maluliyete ilişkin sağlık kurulu raporları, tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Çalışan kişinin malul sayılması ve maluliyet sigortasının getirdiği haklardan faydalanılması için çalışma gücündeki kaybın en az %60 olduğunun, Kurum Sağlık Kurulunca da kabul edilmesi gereklidir.

10 Yıl Sigortalılık Koşulu

Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda “başka birisinin sürekli bakımına muhtaç” ibaresinin olması durumunda malulen emeklilik hakkından yararlanmanın şartlarından olan 10 yıllık sigortalılık süresi aranmamaktadır. Ancak her koşulda 1800 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir.

Çalışma Gücünün %60’ını Kaybetmediği Gerekçesiyle Talebin Reddedilmesi

Bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl ya da Merkez Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak, hakkınızda Kurum Sağlık Kurulunca düzenlenen ret içerikli raporun, Yüksek Sağlık Kurulu tarafından yeniden incelenmesi talep edilebilir.

İşe Başlanıldığı Tarihte Zaten Malul Durumunda Bulunulması

Sigortalının çalışma gücünün en az %60’ının kaybedilmiş haliyle işe başlaması durumunda, yürürlükteki mevzuat gereği maluliyet sigortasının getirdiği haklardan yararlanılamamakta, dolayısıyla maluliyet aylığı da bağlanamamaktadır. Böyle bir durumda maluliyet sigortasından yararlanılamasa dahi yaşlılık sigortası kapsamında başvurular yapılarak gerekli koşulların sağlanması halinde daha erken emeklilik hakkı elde edilebilmektedir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Tuba
Tuba - 2 yıl Önce

Çok teşekkürler. Gayet bilgilendirici ve dolu dolu bir yazı olmuş